សហព័ន្ធ​និស្សិត​បញ្ញវន្ត​កម្ពុជា អំពាវនាវ​ឲ្យ​សមាជិក ធ្វើបាតុកម្ម ក្នុងករណី​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ ត្រូវ​រំលាយ​ – CEN