សម្តេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន ៖​កំណែទម្រង់​ចុងក្រោយ​ក្នុង​វិស័យ​អប់រំ​ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​ប្រព័ន្ធ​អប់រំ​ច្បាស់លាស់​ – CEN