នាំខ្លួន​លោក ឡាយ វណ្ណៈ មក​អគ្គស្នងការ តាម​ដីកា​របស់​ព្រះរាជអាជ្ញា​ – CEN