ស្ថានីយ​អវកាស​ចិន​Tiangong-1 ត្រូវ​ធ្លាក់​មក​បរិយាកាស​ផែនដី​វិញ ថ្ងៃនេះ​ (Video inside) – CEN