ក្នុងពេលដែល​ស្ថានការណ៍​កំពុង​ធូរស្រាល កូរ៉េខាងត្បូង និង​អាមេរិក បាន​ផ្តើម​សមយុទ្ធ​ប្រចាំឆ្នាំ Foal Eagle – CEN