កូរ៉េខាងជើង​ថា នឹងចូលរួម​កីឡា​អូឡាំពិក​នៅ​ឆ្នាំ​ ២០២០​និង​ឆ្នាំ​២០២២ – CEN