ម៉ូតូ​ប៉ះជាមួយ​ម៉ូតូ​ស្លាប់​២​នាក់ នៅ​ស្រុក​គិរីវង់​ – CEN