សាកល្បង​មុន​ដំណើរការ​រថភ្លើង​អាច​បើក​ចូល​ព្រលានយន្តហោះ​អន្តរជាតិ​ភ្នំពេញ ដឹក​អ្នកដំណើរ​មុន​បុណ្យចូលឆ្នាំ​ខ្មែរ​ – CEN