រាយ​ខ្សែលួស​ឆក់​កណ្តុរ បែរ​ជា​ឆក់​បុរស​ម្នាក់​ស្លាប់​នៅ​ហ្នឹង​កន្លែង , ម្ចាស់​ខ្សែ​រត់​បាត់​ – CEN