ផ្តល់​រថយន្តក្រុង​ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ជិះ​ដោយ​ឥតគិតថ្លៃ ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​១២ ដល់​១៨ ខែ​មេសា ពី​ភ្នំពេញ​ទៅ​តាម​បណ្តា​ខេត្ត​ជាប់​ផ្លូវជាតិ​លេខ​១ និង​លេខ​៥ – CEN