ហួស​ថ្លែង​! ខណៈ​ក្មេងស្រី​ជំទង់​នេះ​ចងពង់​ក្រ​ម៉ា​ពោះគោ នៅក្នុង​ផ្សារ​ទំនើប ដើម្បី​ទិញ​… «​ស្រោមអនាម័យ​» (​មាន​វីដេអូ​) – CEN