នាវិក៣រូប​ត្រូវ​ចាប់ជំរិត កូរ៉េខាងត្បូង​ចាត់​នាវា​ប្រយុទ្ធ​ប្រតិបត្តិការ​ឆ្ពោះទៅ Ghana – CEN