ពានរង្វាន់​អចលនទ្រព្យ​បាន​នាំមក​នូវ​សន្ទុះ​ថ្មី​ដល់​វិស័យ​សំណង់ និង​វិស័យ​អចលនទ្រព្យ​នៅ​កម្ពុជា​ – CEN