ប្រើ​ដាវ​កាប់សម្លាប់​មនុស្ស​កណ្តាល​ផ្លូវ មាន​មនុស្ស​ច្រើន​កុះករ តែ​គ្មាន​អ្នក​ណា​អើពើ​ឡើយ ក្រៅ​ពី​បុរស​ជា​ប្តី​ – CEN