ស្ងាត់ៗ​អេ​ឡិច ចាន់​ត្រា បង្កើត​ស្នាដៃ​ថ្មី​បទ​ចម្រៀង Original Song រួមគ្នា​មួយ​នឹង​តារាចម្រៀង ទី​ម – CEN