សម្ពោធ​បើក​ឱ្យ​ប្រើប្រាស់​ជា​ផ្លូវការ​ផ្លូវ​លេខ​១៥៧៧​ជាប់​ព្រំដែន​កម្ពុជា​ថៃ​ – CEN