បង្កើត​ផ្សារ​ថ្មី​មួយទៀត នៅ​ទីរួមស្រុក​មង្គល​បូរី​ – CEN