មុន​ផ្ទុះ​សង្គ្រាម​ការទូត លោក Trump បាន​អញ្ជើញ​លោក​ពូ​ទីន ជួប​សន្ទនា​គ្នា​នៅ​សេត​វិមាន​ – CEN