សេត​វិមាន​បញ្ជាក់​អំពី​ខណៈ​ពេល​រៀបចំ​ជំនួប​កំពូល​អាមេរិក​-​ជប៉ុន – CEN