ថៃ​កម្ទេច​ខ្សែរយៈ​ជួញដូរ​គ្រឿងញៀន​ទ្រង់ទ្រាយ​ធំ​ – CEN