ឆក់​ទូរស័ព្ទដៃ​បានសម្រេច តែ​រត់​មិន​រួច ជាប់​ខ្នោះ​២​នាក់​ – CEN