​កូន​គោ​កើត​មក​មាន​ក្បាល​ដូច​មនុស្ស ត្រូវ​ប្រជាជន​ឥណ្ឌា​ហៅថា ជា​ព្រះ​ចាប់​ជាតិ​ (មានវីដេអូ) – CEN