បុរស​ម្នាក់​ស្រវឹងខួប​រាល់ថ្ងៃ ខឹង​ប្រពន្ធ​មិន​នៅផ្ទះ យក​ម៉ូតូ​ដុត​និង​ចងករ​សម្លាប់ខ្លួន តែ​មិន​សម្រេច​ – CEN