រក​ស្នេហា​ពិត​មិន​បាន​អស់​ច្រើន​ឆ្នាំ បុរស​ចិន​ម្នាក់ សម្រេចចិត្ត​រៀបការ​ជាមួយ​តុក្កតា​សិច​តែម្តង​ – CEN