សហគមន៍​ដំណាំ​ម្រេច​សរីរាង្គ​ខេត្តមណ្ឌលគិរី ទទួល​ជោគជ័យ​ទីផ្សារ​នៅ​សហរដ្ឋអាមេរិក​ – CEN