ស្នងការ​នគរបាល​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ ផ្សព្វផ្សាយ​អំពី​ចំណុច​ចាប់ផ្តើម​បដិវត្តន៍​ព័ណ៌​នៅ​កម្ពុជា​ដល់​កងកម្លាំង​ក្រោម​ឱវាទ​ – CEN