សាហាវ​មែន​! ធ្វើជា​ចូល​ទិញ​របស់​អ្វីមួយ ពេល​ឱកាស​ហុច​ឲ្យ ឆក់​ខ្សែ​.​ក​គេចខ្លួន​បាត់ស្រមោល (​មាន​វីដេអូ​) – CEN