សន្និសីទ​សារព័ត៌មាន​ស្តីពី​កម្មវិធី​ដំណើរ​ទេសចរណ៍​ពានរង្វាន់ UEFA CHAMPIONS LEAGUE ឆ្នាំ ២០១៨ ជាមួយ​កីឡាបាល់ទាត់​អន្តរជាតិ RUUD VAN NISTELROOY – CEN