ស្ត្រី​ម្នាក់​មាន​វិបត្តិ​ផ្លូវចិត្ត លោតទឹក​សម្លាប់ខ្លួន លើ​ស្ពាន​គី​ហ្សូ​ណា​ – CEN