បងប្អូន​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​សិង្ហ​បុរី ឈ្លោះ​គ្នា​សារជាថ្មី ព្រោះតែ​រឿង​ផ្ទះ​របស់​ឪពុក គឺ​លោក លី ក្វាង​យូ​ – CEN