សហគ្រាស​ចំនួន ១៩ ទទួល​ជ័យលាភី​ជា​សហគ្រាស​អនុវត្តតាម​គោលការណ៍​សុខភាព និង​សុវត្ថិភាព​ការងារ​អាស៊ាន​ល្អ និង​ល្អឥតខ្ចោះ​ – CEN