មនុស្ស ៣​នាក់​រងរបួស​ក្នុង​ហេតុ​ការណ៍បាញ់ប្រហារ​នៅ ទីស្នាក់ការ​កណ្តាល​របស់​ក្រុមហ៊ុន Youtube ចំណែក​ខ្មាន់កាំភ្លើង​ស្លាប់​ – CEN