​ព្រៃផ្សៃ​ទៀតហើយ​! នារី​ធ្វើការ​នៅ​ធនាគារ ត្រូវ​ជន​មិន​ស្គាល់មុខ​ចាប់​ចងដៃ​រំលោភ និង​យក​លី​អូ​ញ៉ុ​ក​មាត់​រហូត​ស្លាប់​ – CEN