មន្ទីរ​សុខាភិបាល​ខេត្ត​ស្វាយរៀង​ប្រារព្ធ​សន្និបាត​បូកសរុប​លទ្ធផល​ការងារ​សុខាភិបាល​ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៧ និង​លើក​ទិសដៅ​អនុវត្ត​ឆ្នាំ ២០១៨ – CEN