លោក​សម រង្ស៊ី ប្រាប់​កុំ​ឲ្យ​សមាជិក​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ជឿ​លើ​សេចក្តីសម្រេច​របស់​កឹម សុខា​ – CEN