បញ្ជូន​ជនជាតិ​បារាំង​ម្នាក់ ទៅ​តុលាការ ជួញដូរ​ថ្នាំញៀន​ជិត​៤​គីឡួក្រាម ដែល​ផ្ញើ​មកពី​ប្រទេស​ប៊ែលហ្ស៊ិក​ – CEN