ប៉ូលិស​កម្ពុជា​បញ្ជូន​ក្រុមសង្គមងងឹត​ចិន​៦១​នាក់ ជម្រិត​ទារប្រាក់​ទៅ​ប្រទេស​ចិន – CEN