សេត​វិមាន​យល់ព្រម​រៀបចំ​ជំនួប​រវាង​លោក​ត្រាំ និង​លោកពូ​ទីន​ – CEN