ជម្លោះផ្ទៃក្នុង​គណបក្ស​ស​ង្គ្រោះ​ជាតិ​៖ លោក​សម រង្ស៊ី បាន​សរសេរ​លិខិត​ផ្ញើជូន​លោក​កឹម​សុខា​ – CEN