សម្តេច​ក្រឡាហោម ៖ ឈ្មួញ​រកស៊ី​ផលិតផល​ក្លាយ​ក្លែង នៅតែ​គឃ្លើន ដាក់​សមត្ថកិច្ច និង​ឈ្មួញ​ខ្លះ មាន​អ្នកកាង​ពីក្រោយ​ខ្នង​ – CEN