​បើ​វែង​ម្លឹងៗ ១​ម៉ោង ក៏​ខ្ញុំ​ប្រហែល​ទន្ទេញ​មិន​ចាំ​ដែរ​!!! (Video inside) – CEN