ព្រះមហាក្សត្រ​ក្នុងឱកាស​ខួប​ទី ១៣​ឆ្នាំ នៃ​ការឡើង​គ្រង​រាជសម្បត្តិ ធ្វើ​នៅ​បន្ទាយមានជ័យ​ – CEN