​នុះ​! នរណា​ខ្លះ បាន​ជ្រុលខ្លួន​ជាមួយ​នារី​ថៃ​នេះ ឆាប់​ទៅធ្វើ​តេស្ត HIV ដើម្បី​បង្ការ​រោគ​ទាន់​ក្តៅៗ​ – CEN