ស្រវឹងស្រា​ខំ​សម្រុក​បើក​ម៉ូតូ​ទៅ​ផ្ទះ តែ​បុក​បង្គោល​ត្រង់​ផ្លូវ​កោង​ស្លាប់ មុន​ដល់​ផ្ទះ​ – CEN