លោក​ឃួង ស្រេង ៖ មន្ត្រីរដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ កុំ​ថ្ងូរ ត្រូវ​រិះរក​គន្លឹះ ដើម្បី​បម្រើ​សេវា​ជូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ – CEN