ផ្តល់​សិទ្ធិ​ដល់ ម៉េង ហួ​ណ័​រ​វ៉េ​ស្ទ ជា​កន្លែង​ចុះឈ្មោះ​តេស្ត​ភាសា​អង់គ្លេស IELTS ដែល​ពេញនិយម​បំផុត​នៅក្នុង​ពិភពលោក​ – CEN