លោក ជៀង អំ អំពាវនាវ​ឲ្យ​ពលរដ្ឋ រួមគ្នា​ថែរក្សា​សន្តិភាព ស្ថិរភាព សណ្តាប់ធ្នាប់ និង​រារាំង​ជន​ឱកាសនិយម ដែល​ចង់​មក​បំផ្លិចបំផ្លាញ​ – CEN