រកឃើញ​ប្រូតេអ៊ីន ២ នៅ​ស្បែក​មនុស្ស​ដែល​អាច​ស្វ័យ​កម្ចាត់​កោសិកា​មហារីក​បាន​ – CEN