ស្វា​ប្រមាណ ១០០​ក្បាល ធ្លាក់ចុះ​មក​លើ​ដី ងាប់​យ៉ាង​អាថ៌កំបាំង​ក្នុងភូមិ​មួយ​នា​ប្រទេស​ឥណ្ឌា​ – CEN