ជ័យលាភី​សិស្ស​ពូកែ អះអាងថា ភាពជឿជាក់ ប្រកបដោយ​សុទិដ្ឋិនិយម អាច​នឹង​ឈានទៅ សម្រេច​នូវ​អនាគត​ដ៏​រុងរឿង – CEN